Amèrica Central

Correu electrònic Imprimeix PDF

Projectes en curs

Projectes finalitzats

Projectes finalitzats

Programa d’enfortiment d’un treball digne per als treballadors i les treballadores per compte propi del sector informal de l’economia a Guatemala, El Salvador i Nicaragua. Fase 2.

Descripció: Aquest programa ha volgut contribuir a la millora de la situació econòmica, social i d’ocupació, i en conseqüència del nivell de vida, dels treballadors i treballadores per compte propi (TCP) de Guatemala, El Salvador i Nicaragua, facilitant-ne el procés d’organització sindical, d’integració i apoderament  sociopolític i de participació democràtica. En aquesta segona fase s’ha incorporat al Programa la Fundació Pau i Solidaritat, que, mitjançant un projecte propi, ha acompanyat el procés dels TCP a Hondures, Panamà i Costa Rica.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis locals: SNTSG-FNL, FITINPEP-FSS, CTCP-FNT, Red SEICAP.

Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.

Durada: de l’1 d’abril del 2008 al 30 d’ abril del 2009.  


Organització del sindicat industrial dels treballadors i treballadores de la maquila a Nicaragua. Fase 1.

Descripció: El Programa ha donat continuïtat a les cinc fases anteriors, executades per l’ONG nicaragüenca CEPS, aprofundint ara la vessant estrictament sindical, ja que aquesta nova fase l’ha executat el sindicat Frente Nacional de los Trabajadores (FNT). Les accions del Programa han continuat incidint en la defensa dels drets humans laborals a les maquiles i s’han orientat específicament a la creació, a nivell de tota Nicaragua, d’una estructura sindical nacional de la indústria de la maquila i a l’elaboració i negociació d’un conveni col•lectiu nacional amb la patronal del sector i amb el Govern.

Soci local: FNT (Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua).

Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.

Durada: de l’1 de gener del 2008 al 31 de març del 2009.

Confines: formació per a l’acció. Enfortiment sindical a l’Amèrica Central (Guatemala i Panamà).

Descripció: Confines s’ha emmarcat en els objectius estratègics de la Plataforma Sindical Comuna Centreamericana i concretament, als països de Guatemala i Panamà. És un projecte que ha contribuït a l’enfortiment sindical a través de la capacitació de promotors sindicals i la seva posterior acció de difusió, sensibilització i enfortiment organitzatiu. La característica principal dels promotors sindicals és que són de tipus generalista a Guatemala, mentre que a Panamà aborden específicament les tasques d’enfortiment sindical mitjançant una estratègia d’informació, acció i sensibilització en matèria de prevenció de riscos laborals.

Àmbit d’actuació: Enfortiment i capacitació sindical.

Socis locals: SNTSF-FNL a Guatemala i SUNTRACS  al Panamà.

Entitat finançadora: ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Badalona,  Igualada,  Reus, Mollet del Vallès i Lleida.

Durada: de juliol del 2008 a desembre del 2009.


Increment de la capacitat i la qualitat de la producció de gambetes a les cooperatives de San Hilario i Los Cálix. Municipi de Jiquilisco. El Salvador. Fase 3.

Descripció: El projecte ha donat suport a la producció semi-intensiva de gambeta de les cooperatives San Hilario i Los Cálix, tot incrementant la qualitat i ampliant la infraestructura productiva. A la cooperativa Los Cálix les tasques han estat l’ampliació de la capacitat productiva, dividint els estanys en quatre, la qual cosa facilita els controls de qualitat de la gambeta en captivitat i la construcció d'un canal als estanys amb el propòsit de millorar les condicions de desenvolupament de la gambeta. A la cooperativa San Hilario s’han rehabilitat les parets externes d’un estany i elevat dos metres més l'alçada que té actualment perquè resisteixi l'embat de les altes marees i evitar inundacions i la pèrdua de la producció.

Àmbit d’actuació: Economia social productiva.

Soci local: INELSA (Instituto para un Nuevo El Salvador).

Entitat finançadora: Diputació de Lleida.

Durada: de setembre del 2008 a març del 2009.


IHFOCATT. Institut de formació per a treballadors  de Nicaragua.

Descripció: L’Institut IHFOCATT ha donat continuïtat a la infraestructura educativa posada en  marxa pel Frente Nacional de Trabajadores (FNT) de Nicaragua durant el 2006, per tal de facilitar la formació permanent a totes les persones afiliades al sindicat, especialment els treballadors per compte propi. L’institut ha tingut dos àmbits d’actuació: d’una banda, educació reglada que abasta alfabetització, primària, secundària i, de l’altra, formació tècnica i modular, sociolaboral i sindical. Per a les seves activitats l’IHFOCATT ha utilitzat infraestructures externes llogant diversos espais educatius. Se n’han beneficiat 500 treballadors.

Àmbit d’actuació: Formació sindical i ocupacional.

Socis locals: FNT (Frente Nacional de Trabajadores) de Nicaragua.

Entitats finançadores: ajuntaments de Mataró, Esplugues de Llobregat, Montornès del Vallès, Sant Andreu de la Barca i Granollers a través del  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament més l’Ajuntament de San Pere de Ribes.
Durada: de l’1 de gener del 2008 al 15 d’ agost  del 2009.

Projectes en curs

Plataforma Sindical Comuna Centreamericana (PSCC). Fase 9.

Descripció: La PSCC, després de 9 anys de treball sociopolític, és el referent sindical unitari més sòlid i reconegut de tota l’Amèrica Central. Agrupa 34 organitzacions sindicals dels 6 països d'Amèrica Central. El projecte consisteix a fer acompanyament polític i econòmic de les tasques de coordinació dels sindicats associats, a nivell nacional i a nivell regional, de la implementació d’estratègies comunes i l’execució de campanyes unitàries en defensa  dels drets sindicals a tota la regió. El programa es cogestiona  amb la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO.

Àmbit d’actuació: Enfortiment del sindicalisme regional i de les organitzacions sindicals en els àmbits nacionals.

Contraparts: Nicaragua: FNT, CST, CUS-A, CUS; Hondures: CUTH, CGT, CTH; Guatemala: UNSITRAGUA, UASP, CTC, CNOC, CN-20, FNL, CUSG; Costa Rica: SINTRAJAP, COSIBA, ASDEICE, ANEP, STEPP, SITECO, FENAC, ANPE,UNDECA; El Salvador: STISSS, ANDES, FESTRASPES, STSEL, MCS, ANTA, ATMSPAS, SITINPEP; Panamà: SITRAIBANA, SUNTRACS.

Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.

Durada: de l’1 maig 2009 al 30 abril 2010.


Programa d’enfortiment d’un treball digne per als treballadors i les treballadores per compte propi del sector informal de l’economia a Guatemala, El Salvador i Nicaragua. Fase 3

Descripció: Aquest programa, del qual enguany s’executa la tercera fase, vol contribuir a la millora de la situació econòmica, social i d’ocupació i en conseqüència del nivell de vida dels treballadors i treballadores de Guatemala, El Salvador i Nicaragua, facilitant el seu procés d’organització sindical, d’integració i apoderament  sociopolític i de participació democràtica.
Com en la fase anterior, la Fundació Pau i Solidaritat, mitjançant un projecte propi, acompanya el procés dels Treballadors per Compte Propi a  Hondures, Panamà i Costa Rica.
El projecte en el seu aspecte conceptual manté una línia de continuïtat que quedarà reforçada ja que és un programa amb finançament compromès per a tres anys.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis Locals: SNTSG-FNL, FITINPEP-FSS, CTCP-FNT, Red SEICAP.

Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.

Durada: de maig del 2009 a l’abril del 2011.


Programa d’organització del sindicat industrial dels treballadors i les treballadores de la indústria de la Maquila a Nicaragua 2009-2010. Fase 2.

Descripció: El present projecte dóna continuïtat al Programa d’organització del Sindicat Industrial de Treballadors i Treballadores de la Indústria de la Maquila a Nicaragua (2008-2011). L’objectiu de l’actuació és contribuir a la creació i legalització d’un sindicat industrial de la maquila a nivell nacional a finals de 2011 i l’elaboració i signatura del Conveni Col•lectiu Nacional de la Indústria de la Maquila. Les activitats que es duran a terme per aconseguir aquest objectiu se centren en establir nivells de presència sindical i consolidació organitzativa als municipis on la indústria de la maquila té especial implantació. La presència sindical permetrà establir espais d’informació, capacitació, pressió i establiment d’aliances estratègiques. També facilitarà la participació i integració del FNT en les principals instàncies a nivell local. A més, s’aprofundiran processos d’organització sindical i s’impulsaran negociacions col•lectives.

Àmbit d’actuació: Enfortiment sindical.

Socis Locals: FNT (Frente Nacional de Trabajadores) de Nicaragua.

Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.

Durada: de l’1 de setembre 2009 al 31 d’agost 2010.


Accions de prevenció del treball infantil a Mejicanos, El Salvador.

Descripció: El projecte pretén sensibilitzar sobre la necessitat de que els nois i noies que treballen com a venedors dels mercats de Mejicanos poguessin compatibilitzar escola i feina. Per això s’ha dissenyat un programa de reforç escolar per als nois i noies que durant la temporada de venda de certs productes agrícoles no poden anar a l’escola. Al mateix temps s’ha equipat amb material informàtic i d’oficina les oficines del Frente Sindical Salvadoreño, que és l’organització que coordina les activitats allà. S’ha comprat i distribuït 100 motxilles per aquests nois i noies que contenien diversos materials escolars. La distribució ha tingut lloc en un festival realitzat als voltants dels mercats de Mejicanos, amb activitats lúdiques. També s’han distribuït un miler de calendaris de paret que sensibilitzaven sobre els drets que tenen els nens treballadors de poder estudiar.

Àmbit d’actuació: Eradicació del treball infantil.

Socis Locals: FSS (Frente Sindical Salvadoreño).

Entitat finançadora: Ajuntaments de Mollet del Vallès i Abrera.

Durada: d’agost 2009 a març 2010.


 
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Cercar